Takstbestemmelser

Ved all person- og pakketransport brukes taksameter tilhørende Elvebyen Taxi. Det er Elvebyen Taxi som sentralt styrer verdien i takstene i taksametrene, ikke den enkelte taxi. Det telles tid og distanse parallelt. Transport av vanlig bagasje og reisegods er inkludert i takstene. Alle priser ved persontransport er inkludert 12 % mva., og er oppgitt i norske kroner (NOK). For pakketurer uten passasjer om bord er sjåføren pålagt å ilegge turen 25% mva.

Alle turer begynner med en fast startpris, og deretter øker beløpet på grunn av medgått tid og kjørt distanse.

Taksameteret aktiveres når turen påbegynnes med eller uten passasjer i bilen, avhengig av om det er en holdeplasstur eller tur bestilt til en henteadresse. Ved forhåndsbestillinger aktiveres taksameteret til kjøretakst ved avtalt hentetidspunkt. Dersom kunde kommer før avtalt hentetid, skal taksameteret aktiveres til kjøretakst. Takst for tid etter avtalt hentetidspunkt påløper selv om passasjer ikke har satt seg i bilen.

Tilgrising av taxien som skyldes alkohol og/eller rusmidler, og som påfører sjåføren merarbeid med rengjøring og tapt arbeidstid for utlufting av bilen, må betales av passasjer som forårsaket tilgrisingen. Gebyr kommer i tillegg til taksameterpris. Beløpets størrelse kan være situasjonsbetinget, men skal maksimalt settes til:

  • Taxi 1 – 8 passasjerer kr 1 000,-
  • Maxi-taxi 9 – 16 passasjerer kr 1 500,-

NB: Dette gjelder ikke ved kjøring av passasjerer som er/blir syke av andre årsaker og kjøring underlagt egne avtaler.

Sjåføren plikter ikke å veksle større beløp enn kr 500,- og ekstra kjøring i forbindelse med veksling av større beløp betales av passasjer.

Sjåføren plikter å skrive ut kvittering for alle utførte tjenester, og alle beløp skal registreres i taksameteret.

SMS bekreftelse ved bestilling vil automatisk bli belastet med totalt kr. 1,-

Henvendelser vedrørende pris kan rettes til Kundesenteret på tlf. 03223 eller til post@elvebyentaxi.no. E-post besvares i administrasjonens åpningstid.

PRISTILLEGG*

Det kan tas et tillegg på kr 55,- når:

  • Kunden medbringer varer som krever at baksetet må nedfelles i en stasjonsvogn.
  • Ved frakt av sykkel.
  • Kunden har med hund (gjelder ikke førerhund).
  • Kunden trenger barnesete eller krybbe.

Merk at ved transport som krever arbeid med inn- og utlasting løper taksameteret til kjøretøyet er tømt og transporten er endelig avsluttet.

For turer med varehenger betales leie og til/fra kjøring av kunden.

*Disse pristilleggene gjelder ikke kjøring på egne avtaler.

PRISTILBUD

Pristilbud pr.time for bryllupskjøring.

Bryllupskjøring med særskilt rengjort bil innen Buskerud

  • 1 – 4 passasjerer. Første time kr 1 060,-, deretter kr 800,- per time.
  • 5 – 8 passasjerer kr 1 200,-
  • 9 – 16 passasjerer kr 1 400,- Utover hel time beregnes pris per 15 min. Kunde må betale for minimum en time, uavhengig av utleietid.