Priser

PRISER OG TAKSTER

Antall pass Startpris Pris pr. km Pris pr. minutt Minstepris Jamførpris
1 – 4 44 14,10 6,20 100 237
5 – 8 63 20,40 9,00 147 343
9 – 13 81 21,00 9,60 200 374
14 – 16 112 25,20 10,50 300 450
Rullestol  102 17,31 7,30 204 335

TILLEGG:

  • Nattillegg 40% (mandag-torsdag 23.00-07.00).
  • Kveldstillegg 30% (mandag-torsdag 17.00-23.00).
  • Helgetillegg 50% (fredag – mandag 17.00 -07.00).
  • Høytidstillegg 80% Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Offentlige fridager fra kl.00.00. til kl.24.00.
  • Jamførpris parallelltakst = startpris + 8/km + 13/minutt.
  • Bomtillegg er ikke inkludert i takstene.
  • Prisene gjelder fra 1.5.2018.

AIRPORT PRISER FRA DRAMMEN

Mandag – fredag kl. 07.00-17.00*.

Leveringssteder 1-4 pass. 5-8 pass. 9-12 pass. 13-16 pass.
Gardermoen 1500 1800 2050 2300
Torp/Sandefjord 1350 1550 1800 2200
Rygge/Moss 1600 1800 2050 2300

Bompenger og flyplassavgift kommer i tillegg.

Henting andre steder i Buskerud kan også avtales. Vi henter også tilbake fra alle flyplassene!
* Dersom turen starter utenfor angitte tidspunkt kommer et tillegg for ubekvem arbeidstid på kr 200.
På høytidsdager og offentlige fridager er tillegget kr 300.

ANDRE PRISER FRA DRAMMEN
Mandag – fredag kl. 07.00-17.00**

Leveringssteder 1-4 pass. 5-8 pass. 9-12 pass. 13-16 pass.
Drammen – Oslo Sentrum 850 1250 1400 1650
Drammen – Kongsberg 800 1100 1300 1500

Bomavgifter og fergeutlegg kommer i tillegg.Disse prisene er ikke tilgjengelige som fastpriser i Taxifix, ring 03223 for å bestille.

**Pristillegg for ubekvem arbeidstid ved kjøring på faste priser:

Hverdager kveld/natt samt helg     Tillegg 20%
Fredag og lørdag 23-07                     Tillegg 40%
Høytid                                                   Tillegg 60%

TIMELEIE
Timeleie av bil og sjåfør i Buskerud (minimum 2 timer må leies).

1-4 pass. 500,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
5-8 pass. 650,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
9-12 pass. 800,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
13-16 pass. 800,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter