Priser

PRISER OG TAKSTER

Antall pass Startpris Pris pr. km Pris pr. minutt Minstepris Jamførpris
1 – 4 48 16,8 7,10 118 275
5 – 8 95 21,50 9,00 178 384
9 – 13 115 23,50 11,60 298 454
14 – 16 155 27,20 13,50 398 551
Rullestol  115 23,00 9,00 278 420

TILLEGG*

  • Kveldstillegg 30% (mandag-torsdag 17.00-23.00).
  • Nattillegg 40% (mandag-torsdag 23.00-06.00).
  • Helgetillegg 50% (fredag – mandag 17.00 -06.00).
  • Høytidstillegg 80% Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Offentlige fridager fra kl.00.00. til kl.24.00.
  • Jamførpris parallelltakst = startpris + 8/km + 13/minutt.
  • Bomtillegg er ikke inkludert i takstene.
  • Prisene gjelder fra 30.8.2022.

*Gjelder ordinære takster, Airport – og andre faste priser.

AIRPORT PRISER FRA DRAMMEN

Mandag – fredag kl. 06.00-17.00.

Leveringssteder 1-4 pass. 5-8 pass. 9-12 pass. 13-16 pass.
Gardermoen 1600 1900 2300 2500
Torp/Sandefjord 1500 1800 2200 2400

Bompenger og flyplassavgift kommer i tillegg.

Henting andre steder i Buskerud kan også avtales. Vi henter også tilbake fra alle flyplassene!

ANDRE PRISER FRA DRAMMEN
Mandag – fredag kl. 06.00-17.00

Leveringssteder 1-4 pass. 5-8 pass. 9-12 pass. 13-16 pass.
Drammen – Oslo Sentrum 970 1430 1600 1890
Drammen – Kongsberg 970 1430 1600 1890

Bomavgifter og fergeutlegg kommer i tillegg. Disse prisene er ikke tilgjengelige som fastpriser i Taxifix, ring 03223 for å bestille.

TIMELEIE
Timeleie av bil og sjåfør i Buskerud (minimum 2 timer må leies).

1-4 pass. 500,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
5-8 pass. 650,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
9-12 pass. 800,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter
13-16 pass. 800,- pr time Deretter kr. 125 pr påbegynte 15 minutter